Kiropraktikk

Hvorfor blir man svimmel?

Svimmelhet er et vanlig problem og gjennom livet vil 20-30% av mennesker oppleve en kraftig eller mild form av svimmelhetssymptomer. Svimmelhet kan som regel deles inn i to kategorier.
Den ene er den følelsen av å være lett i hodet. Man føler at man skal besvime eller falle i bakken. Denne følelsen blir som regel bedre av å legge eller sette seg ned. Den andre typen av svimmelhet er det man kaller vertigo. Dette er følelsen av at du eller verden rundt deg beveger seg, når den faktisk ikke gjør det.

 

Hvorfor blir man svimmel?

Svimmelhetssymptomer er i mange hendelser en normal reaksjon på en unormal situasjon. Dette kan være uvante sanseinntrykk, raske bevegelser, tretthet eller psykiske plager. I disse tilfellene er svimmelheten kortvarig, og du vet vanligvis hvorfor du blir svimmel.

Andre ganger oppstår svimmelheten spontant og uten en klar årsak. Dette vil si at man føler seg svimmel i en situasjon som tidligere ikke har ført til ubehag. Ved kraftige symptomer som oppstår akutt, bør du raskt ta kontakt med helsevesenet, enten fastlege eller legevakt.

Svimmelhet oppstår når det ikke er samsvar i balansesystemet. Kroppen har flere systemer for å holde kroppen oppreist og for å fortelle hjernen hvor den er i forhold til gravitasjonen. Dette er øyne, indre øret, lillehjernen, samt muskler, ledd og sener i kroppen. Når det ikke er samsvar i signaler, vil man oppleve en følelse av ustøhet og/eller at verden beveger seg.

Årsak

 • BPPV/Krystallsyke
 • Cervikogen svimmelhet
 • Vestibulær nevritt
 • Labyrintitt
 • Menier´s sykdom
 • Lavt blodtrykk
 • Traumer
 • Høy alder
 • Bivirkninger til medisiner
 • Forskjellige nevrologiske sykdommer
 • Hjerte-/karsykdommer eller åreforkalkning (aterosklerose)
 • Psykiske lidelser

Hva kan en kiropraktor gjøre?

Det første og viktigste er å få en full sykehistorie for å utelukke eventuelle patologiske grunner til pasientens svimmelhetssymptomer. Etter dette blir det utført en grundig undersøkelse av balansesytemet, muskel og skjelettsystemet, samt neurologiske undersøkelser når det er indikert.

Etter det har blitt satt en riktig diagnose på problemet, vil kiropraktoren bruke vitenskapelig kunnskap og klinisk erfaring for å få en best mulig tilrettelagt behandling for det problemet pasienten sliter med. Er det nødvendig vil kiropraktoren henvise videre til ØNH eller nevrolog for å undersøke problemet videre.

Kiropraktoren på Høvikklinikken har mange års erfaring med behandling av svimmelhet. Han har også utalt seg som spesialist på svimmelhetsrelaterte plager i media ved flere anledninger.

 

 

Les mer om Håvard – kiropraktoribaerum.no

Kiropraktikk

Krystallsyke – Enkelt forklart

Man with vertigo. Patient suffering from dizziness.

 

Flere og flere får diagnosen krystallsyke. Men om flere faktisk får krystallsyke nå, enn tidligere, er usikkert. Økt mediedekning, og økt oppmerksomhet fra helsepersonell, gjør sykdommen lettere å oppdage..

Sykdommen oppstår oftest hos damer i alderen 30-70 år. Det er mye diskusjon om hvorfor plagen oppstår, og man vet enda ikke hvorfor noen rammes av sykdommen, mens andre går friske. Krystallsyke blir derfor kalt en Idiopatisk sykdom – ”En sykdom som opptrer spontant uten kjent årsak og uten å ha sammenheng med noen annen kjent tilstand”.

 

Hvordan fungerer balansesystemet?

Man kan gjerne bruke et badekar, krystaller, olje og tre rør når man skal forklare krystallsyken.

I det indre øret har man det som kan beskrives som et lite badekar, med sensorer i bunnen. Karet er fylt med krystaller og olje. Når du beveger deg, beveger oljen og krystallene rundt i badekaret, og sensorene sender signaler til hjernen om hvilken posisjon kroppen/hodet har beveget seg i.

Det er festet tre rør til badekaret. Et rør går fremover, et går til siden og et går bak. Rørene er åpne på toppen og lukket i bunn. Rørene er fylt med samme olje som badekaret, og i bunnen finner vi igjen sensorer. Når man beveger seg fremover, roterer, eller beveger seg bakover, vil oljen flyte over sensoren og det vil bli sendt signaler inn til hjernestammen om hvilke bevegelser som har blitt utført.

Dette er måten balansesystemet fungerer. Og et samarbeid med de andre sansesystemene vil fortelle oss hvordan vi beveger oss, i forhold til gravitasjonen, til en hver tid.

 

Kiropraktor.i.Bærum.krystallsyke.kiropraktikk

Utricle/Saccule=Badekar, Otoconia=Krystaller, Semi-circular canal=Rørene rundt badekaret, Displaced Otoconia=Krystaller på sensorene inne i røret.

 

Hvordan oppstår krystallsyke?

Krystallsyke oppstår når noen av krystallene som hører hjemme i badekaret faller inn i et, eller flere, av rørene. Krystallene vil ved hjelp av bevegelse falle mot bunnen av røret. Sensoren som vanligvis blir trigget av olje, blir nå truffet av både olje og krystaller. Dette vil skape en overstimulans av sensoren. Hjernen vil tolke signalene som at personen beveger seg hurtig i en spesifikk retning. Signalene blir sendt hver gang personen beveger seg i den retningen krystallene treffer sensoren.

Denne overstimulansen av sensoren fører til svimmelhet, fordi signalene ikke samsvarer med de andre signalene som kommer inn til balasnesenterene i hjernestammen. Svimmelheten man opplever blir kalt Vertigo og man føler at verden beveger seg, selv om personen står i ro. Man kan også føle at verden beveger seg i en bestemt retning, som ofte vil samsvare med hvilket rør krystallene har falt inn i.

 

Behandling av krystallsyke

Dette kan man undersøke ved hjelp av spesifikke tester, som i de aller fleste tilfeller vil være positive, dersom pasienten har krystallsyke.

Når man har diagnostisert hvilket rør krystallen har falt inn i, vil behandlingen gå ut på å prøve å få krystallene tilbake i badekaret, hvor der de hører hjemme. Dette gjøres ved bruk av forskjellige teknikker, hvor man beveger hodet rolig i forskjellige posisjoner og på denne måten heller krystallene ut av røret.

Behandlingen er veldig skånsom og de aller fleste vil kjenne en bedring ganske hurtig etter behandlingen. Ved riktig diagnose og tidlig behandling vil man se at krystallsyken går over etter få behandlinger.

 

Kiropraktor.i.bærum.kiropraktikk

Les mer om Håvard – kiropraktoribaerum.no

Kiropraktikk

Ekspertintervju – Håvard – Kiropraktikk

Kiropraktor.i.Bærum.trening.kiropraktikk.PNG.png

Jeg heter Håvard Tønnessen og er kiropraktor. Jeg har nå jobbet som kiropraktor i over 5 år og elsker jobben min. Jeg er tidligere håndballspiller på elitenivå og har alltid hatt bevegelse og trening som en del av hverdagen. Jeg holder fortsatt på aktivt med håndball, men har nå mere fokus på treningsoppgaver og ikke spiller som tidligere.

Jeg tok både min Bachelor og Master på Macquarie University i Australia. Etter endt praksis har jeg jobbet på flere klinikker både i Australia og i Norge, før jeg åpnet min egen avdeling på Høvikklinikken i Bærum. Denne avdelingen har jeg valgt å kalle «Kiropraktor i Bærum».

 

Hvordan praktiserer du? Hva er du god på?

For meg er det alltid pasienten i fokus. Aktiv behandling over de første to ukene er vesentlig, for å få en forandring på pasientens plager. Etter dette vil øvelser og råd være i fokus, sånn at pasienten kan minimere belastning og minske risikoen for tilbakefall. Jeg er glad i en god prat og tenker veldig lite på tid når jeg behandler.

Jeg jobber som en vanlig kiropraktor, med ekstra interesse rundt; svimmelhet, hodepine og idrettsskader. Jeg har jobbet med krystallsyke i over 5 år og har opparbeidet meg masse erfaring rundt behandling av dette. Jeg har også videreutdannet meg som idrettskiropraktor i Sveits og har jobbet som kiropraktor på håndball-lag ved store mesterskap.

Jeg har også stor interesse av å jobbe med pasienter med komplekse problemer og komme med andre synsvinkler på plager som har vedvart over lange eller korte perioder.

 

Mange plages av krystallsyken, men hva er det egentlig?

I indre øret vårt har vi sneglehuset, som tar seg av hørsel, og det vestibulære systemet som tar seg av balansen. Her inne ligger det et «badekar» med masse krystaller og væske. Festet til dette badekaret er det tre kanaler som kalles bueganger. Når man beveger seg rundt vil krystallene flytte seg i badekaret og sende signaler inn til hjernestammen om hvor man er i forhold til gravitasjonen. Hvis disse krystallene faller inn i buegangene rundt vil man få krystallsyke.I disse buegangene er det en sensor som registrer bevegelse rundt aksen. Dette vil si; fremover, bakover, rotasjon og sideveisbevegelse. Når disse krystallene som hører hjemme i badekaret beveger seg i buegangen og treffer sensoren vil personen få en følelse av at verden beveger seg rundt pasienten. Man vil ofte føle kvalme og ubehag. Anfallene går over etter 10-20 sekunder, men vil dukke opp neste gang pasienten kommer i en posisjon hvor krystallene flytter på seg.

 

Hvordan jobber en kiropraktor med hodepine?

Det finnes over 250 diagnoser på hodepiner, så kunnskap rundt hodepine er viktig i behandlingen av disse plagene. De fire vanligste hodepinene er tensjonshodepine, migrene, cervikogen hodepine og klasehodepine.

Forskning har vist at hodepine oppstår når det er overaktivitet eller problemer med muskler, ledd og andre smerteproduserende området i hodet eller nakke. Gjennom undersøkelse vil man oppdage disse problemområdene. Når man har oppdaget problemområdene vil man gjennom skånsom behandling skape bevegelse i ledd, løse på muskulatur og gi råd som minimerer belastningen på disse problemområdene. Man vil ofte se en relativt hurtig bedring hos hodepinepasienter, men det er ofte viktig med behandling over lengere perioder, med pauser for å se hodepinen kommer tilbake.

Hva er fordelene med å gå til en kiropraktor?

Jeg mener at en av de store fordelene ved å gå til kiropraktor er at man får en behandler som har spesialisert seg på muskel-, skjelett- og nervesystemet. Kroppen er intrikat og ved å kunne samle alle disse tre systemene under en behandling, gjør at man kan få en finere bedring på komplekse problemer. En kiropraktor vil også være veldig dyktig på å finne sammenhenger i den biomekaniske kjeden, som gjør at vi kan avlaste områder rundt problemet og på denne måten minimere smerter og tilbakefall av skader.

De vanligste problemene?

De vanligste plagene jeg ser i min klinikk er nakke, korsryggplager, svimmelhet og hodepine. Det er veldig sesongbasert, men generelle plager er det som fyller opp mest av dagen min. Jeg har også opparbeidet meg et rykte som behandler av Krystallsyke og dette gjør at det dukker opp ganske mange pasienter med denne plagen.

 

Har du noen smarte tips som alle kan ta med seg?

Folk må aldri slutte å bevege seg. Det er ikke farlig å sitte stille, men bevegelse er godt for kroppen. Man får trent hele kroppen og alle organer ved å bevege seg 30 min om dagen. Jeg synes også at folk skal bli flinkere til å ta kontakt med autorisert helsepersonell for å svar på sine spørsmål rundt plager. De aller fleste vil svare på mail eller telefon og gi deg et så godt som mulig svar på hva plagen er og hva som kan gjøres med den. Mange bruker alt for mye tid på å «google» seg rundt etter svar, som igjen ofte fører til feildiagnoser og feilbehandling.

 

Kiropraktor.i.bærum.kiropraktikk

Les mer om Håvard her – www.kiropraktoribaerum.no