Kiropraktikk

Hvorfor blir man svimmel?

Svimmelhet er et vanlig problem og gjennom livet vil 20-30% av mennesker oppleve en kraftig eller mild form av svimmelhetssymptomer. Svimmelhet kan som regel deles inn i to kategorier.
Den ene er den følelsen av å være lett i hodet. Man føler at man skal besvime eller falle i bakken. Denne følelsen blir som regel bedre av å legge eller sette seg ned. Den andre typen av svimmelhet er det man kaller vertigo. Dette er følelsen av at du eller verden rundt deg beveger seg, når den faktisk ikke gjør det.

 

Hvorfor blir man svimmel?

Svimmelhetssymptomer er i mange hendelser en normal reaksjon på en unormal situasjon. Dette kan være uvante sanseinntrykk, raske bevegelser, tretthet eller psykiske plager. I disse tilfellene er svimmelheten kortvarig, og du vet vanligvis hvorfor du blir svimmel.

Andre ganger oppstår svimmelheten spontant og uten en klar årsak. Dette vil si at man føler seg svimmel i en situasjon som tidligere ikke har ført til ubehag. Ved kraftige symptomer som oppstår akutt, bør du raskt ta kontakt med helsevesenet, enten fastlege eller legevakt.

Svimmelhet oppstår når det ikke er samsvar i balansesystemet. Kroppen har flere systemer for å holde kroppen oppreist og for å fortelle hjernen hvor den er i forhold til gravitasjonen. Dette er øyne, indre øret, lillehjernen, samt muskler, ledd og sener i kroppen. Når det ikke er samsvar i signaler, vil man oppleve en følelse av ustøhet og/eller at verden beveger seg.

Årsak

 • BPPV/Krystallsyke
 • Cervikogen svimmelhet
 • Vestibulær nevritt
 • Labyrintitt
 • Menier´s sykdom
 • Lavt blodtrykk
 • Traumer
 • Høy alder
 • Bivirkninger til medisiner
 • Forskjellige nevrologiske sykdommer
 • Hjerte-/karsykdommer eller åreforkalkning (aterosklerose)
 • Psykiske lidelser

Hva kan en kiropraktor gjøre?

Det første og viktigste er å få en full sykehistorie for å utelukke eventuelle patologiske grunner til pasientens svimmelhetssymptomer. Etter dette blir det utført en grundig undersøkelse av balansesytemet, muskel og skjelettsystemet, samt neurologiske undersøkelser når det er indikert.

Etter det har blitt satt en riktig diagnose på problemet, vil kiropraktoren bruke vitenskapelig kunnskap og klinisk erfaring for å få en best mulig tilrettelagt behandling for det problemet pasienten sliter med. Er det nødvendig vil kiropraktoren henvise videre til ØNH eller nevrolog for å undersøke problemet videre.

Kiropraktoren på Høvikklinikken har mange års erfaring med behandling av svimmelhet. Han har også utalt seg som spesialist på svimmelhetsrelaterte plager i media ved flere anledninger.

 

 

Les mer om Håvard – kiropraktoribaerum.no

Kiropraktikk

Hodepine

 

Hodepine er sammen med korsryggplager og nakkeplager den vanligste plagen en kiropraktor behandler på klinikk. Forskning har vist at 90% av befolkningen i Norge har smerter i løpet av et år, og at ca. 5% har plager en eller flere ganger i uken. Rundt 1% har hodesmerter på grunn av overforbruk av smertestillende eller andre medikamenter.

 

Hodepineplager kan deles inn i primær hodepine, som ikke har en underliggende sykdom, og sekundær hodepine som har en påviselig underliggende sykdom.

 

De vanligste hodepine-typer

De viktigste og vanligste primær hodepinene er migrene, spenningshodepine og klasehodepine. Det er også vanlig at pasienter har problemer med cervikogen hodepine, som stammer fra feilfunksjoner i nakken. Forskning har vist at hodepine oppstår når det er overaktivitet eller problemer med muskler, ledd og andre smerteproduserende området i hodet eller nakke.

Vanlige grunner til hodepine

 • Spenning i nakkemuskulatur og kjeve
 • Mye stress og lite søvn
 • Kosthold
 • Bihulebetennelse
 • Høyt blodtrykk
 • Hormonelle forandringer
 • Sykdom og feber
 • Overforbruk av medisiner
 • Psykologiske årsaker

 

Hva kan kiropraktoren gjøre?

Behandling av de fleste typer hodepineplager blir fortsatt behandlet medikamentelt. Forskning har også vist at kiropraktisk behandling har god effekt på de fleste av primærhodepinene. Cervikogen hodepine, tensjonshodepine og migrene er de hodepinene-typene hvor behandling har vist best effekt. Kiropraktisk behandling vil ikke ha samme effekt på klasehodepine, men det er uansett viktig å få satt riktig diagnose, slik at man får behandlet plagen på riktig måte.

Kiropraktoren på Høvikklinikken har mange års erfaring med diagnostisering og behandling av hodepine og hodepinerelaterte plager.

 

Varseltegn

Man bør kontakte lege dersom man opplever noen av disse varseltegnene:

 • En kraftig og ny smerte i hodet som når toppen av smerteintensitet etter 30 minutter.
 • Er man over 50 år og opplever en ny type smerte i hodet eller en hodepine som plutselig øker i stryke.
 • Forverring av smerten ved nysing, ved at man lener seg fremover, eller når man anstrenger seg på toalettet.
 • Ved synstap, endret personlighet, eller dersom det oppstår nevrologiske symptomer som lammelser og nedsatt førlighet.

 

 

Les mer om Håvard (Kiropraktor i Bærum) her kiropraktoribaerum.no

Kiropraktikk

Vanlige idrettskader: 2/5 – Runners knee

Runners knee/Iliotibialbånd syndrom

 

 

Hva er jobben til kneet?

Kneet skal i første omgang jobbe med å bøye seg og rette seg ut. Uten kneet hadde vi ikke hatt mulighet til å gå i oppoverbakke, løpe og vi hadde generelt hatt problemer med å bevege oss. Kneet består derfor av et intrikat nettverk av muskler, sener og ikke minste nerver, som fører til at hele bevegelsen blir koordinert. Kneet har også som oppgave å transportere krefter mellom nedre del av beinet og opp til hoften. Et godt fungerende kne, med god stabilitet er derfor viktig for at denne transporten skal bli optimal.

 

 

Hva er Iliotibialbandet/ITB?

ITB er et bånd som er en forlengelse av muskulaturen rundt hoften. Ved siden av dette fester de to største setemusklene seg til båndet. Båndet beveger seg deretter ned og fester seg på utsiden av kneet. Hovedfunksjonen til båndet er å bevege hoften bakover, til siden og rotere. Ved siden av dette er den også delaktig i sidestabilitet av kneet.

 

 

Hvorfor får man Runners Knee og hva skjer?

Runners knee er et bredt begrep og det er litt forvirring rundt hvilke plager man skal assosiere med dette. Etter min erfaring er det Iliotibalbånd syndrom, som passer beskrivelsen best. Grunnen til at man får denne plagen er som regel en økning i aktivitet eller at man har startet med en ny aktivitet. Dette kan gjelde løping, men også andre former for idrett eller belastning.

Man hadde lenge en hypotese om at det oppstod friksjon over den ytre delen av kneet når kneet ble bøyd over 30 grader. Man tenkte da at ITB skapte friksjon med at det gled over området. Dette har de nå gått bort ifra og man mener nå at smerten kommer av gjentagende stress på slimpose og strukturer i området når man belaster det. Det er også en biomekanisk faktor, hvor man ser at dårlig stabilitet rundt hofte og kne, kan øke muligheten for overbelastning. På samme måte kan dårlig fottøy og ensformig underlag ha en sammenheng.

 

 

Hva er symptomene til Runners Knee?

Det vanligste med Runners Knee er at smertene kommer gradvis i økten. Man vil ofte kjenne smertene etter rundt den samme lengden hver gang man belaster området. Smerten starter gradvis og så blir den forverret utover i økten. Som regel er det så ubehagelig at man ikke ønsker å fortsette med det man gjør.

Smerten vil man kjenne på utsiden av kneet der iliotibalbåndet passerer over den laterale kondyle. Det er en stikkende form for smerte og den blir vesentlig mindre med en gang man avslutter aktiviteten. Man kjenner ubehag når man trykker på området hvor smertene stammer fra og man kan kjenne fortykkelser og trykksmerte oppover i iliotbialbåndet.

 

 

Hvordan behandler man Runners Knee og hva kan en Kiropraktor gjøre?

Det første og viktigste i behandling av Runners Knee er at man trapper ned på aktiviteten som fører til smerter. I mange tilfeller vil dette gjøre at problemet blir borte, men det er også vanlig at problemet kommer tilbake igjen når man øker belastningen tilbake til nivået man var på før man trappet ned. Dette betyr ikke man skal holde seg inaktiv, men at man fortsatt kan gjøre øvelser, så turer og holde seg i bevegelse på andre måter.

Manuell behandling har også god effekt på Runners Knee. Ved å undersøke og rette på eventuelle problematikk i den biomekaniske kjeden, vil man kunne få avlastet området betraktelig. Dette består av å få tilbake optimal funksjon av bekken, bevegelse i kne og ankel. Ved siden av dette kan man også jobbe manuelt med musklene i setet og hoften, som igjen kan føre til stramhet i ITB. Trykkbølge har også vist å ha ganske god effekt på plagen.

Etter at den manuelle behandlingen er ferdig, vil man ha fokus på øvelser og uttøyninger i området og muskulaturen som har ført til at plagen startet i første omgang.

 

 

 

Les mer om Håvard her – www.kiropraktoribaerum.no

Kiropraktikk

Vanlige idrettsskader: 1/5 – Ankelforstuing

 

Hva er jobben til ankelen og foten?

Ankelleddet er et bevegelig ledd, som gjør at det kan bevege foten opp og ned, og rotere foten innover og utover. Ankelen skal gjennom disse bevegelsene gjøre at foten treffer perfekt på bakken når man løper eller går, samtidig som den skal skape perfekt vekttransportering fra fot og oppover i kroppen.

 

 

Hvordan oppstår en ankelforstuing?

Denne skaden er en av de vanligste årsakene til at spillere må ta en pause fra trening og spill over en periode i løpet av sesongen. Dette gjelder de aller fleste lagidrettene, samt andre idretter vi holder på med i Norge. Den vanligste måten skaden oppstår er at foten ikke er plassert ordentlig på underlaget eller at underlaget er ujevnt. Når man da tråkker ned, vil man få en unaturlig vridning/rotasjon av ankelleddet og dette fører igjen til et økt stress på ligamenter og sener i ankelen. Dette er det vi kaller «å vrikke», «tråkke over» eller forstue ankelen.

 

 

Hva skjer i leddet med en ankelforstuing?

Den vanligste måten å forstue ankelen på er når hele foten faller innover under tråkket. Denne formen for forstuing kaller man en inversjon forstuing. Dette vil føre til en overbelastning på utsiden av leddet. Dette vil føre til at det leddet som ligger på utsiden av ankelen vil åpne seg mer enn normalt. Når et ledd åpner seg mer enn normalt, vil det bli økt stress og rupturer på forskjellige grader av ligamentene som holder leddet på plass. Dette vil selvfølgelig komme an på hvor mye kraft og hurtighet leddet blir strukket med. Hvis forstuingen er kraftig nok, kan man også føre til strekk i muskulatur i området og ved noen anledninger kan det også føre til brudd. Den andre typen forstuing kaller man en eversjon forstuing. Denne er ikke like vanlig, men vil som regel føre til skader av ledd, ligamenter og muskler på innsiden av ankelen.

 

 

 

 

Grader av forstuelse:

 

– Grad 1: Man kan gå på foten. Den er øm og sår, men ingen store plager. Man har strukket et eller fler ligament.

– Grad 2: Man har mye smerter når man går på foten. Man kan belaste det, men vanlig med at man hinker. Det er vanlig med en del hevelse, samt blåmerker i omradet som har blitt skadet. Man har da fått en ruptur av en del av et eller fler ligament.

– Grad 3: Man klarer som regel ikke å gå på foten. Det er mye smerter, hevelse og blåmerker. Man kjenner som regel en ustabilitet i ankelen. Det er vanlig at man hører en popp når skaden skjer. Man har røket ett eller fler ligament.

 

 

Hvordan behandler man en forstuing?

Det første og viktigste er RICE prinsippet.

 

REST: Slutt med aktiviteten som blir utført. Minimer belastning av området

 

ICE: Få is på området. Dette hjelper med å minske blodtilførselen til området og det vil minimere hevelse

 

COMPRESSION: Bruk kompresjonsbandasje rundt ankelen. Dette minimerer hevelse og skaper støtte.

 

ELEVATION: Hev foten opp. Dette vil hjelpe kroppen med å absorbere væske som har lekket inn i det skadde området.

 

Etter denne perioden er det viktig å holde ankelen i ro, men begynne å få bevegelse i området så fort som mulig. Når man kan gå på ankelen er det viktig å gjøre dette. Jo fortere man kommer tilbake i bevegelse, jo mindre muskelstyrke mister man. Man hjelper også kroppen med skille ut avfallsstoffer fra det skadde området.

 

 

Hva kan en kiropraktor gjøre for en ankelforstuing?

Det første en kiropraktor kan gjøre er å gi råd og veiledning i den akutte fasen. Det er i den sub-akutte fasen at en kiropraktor kan bidra mest. I denne fasen er det viktig med bevegelse. Etter en overtråkk er det vanlig å få nedsatt bevegelse av flere ledd i foten. Å skape god bevegelse i disse leddene, så foten får tilbake sin normale funksjon, vil hjelpe mye med å minimere smerter og skape stabilitet. En kiropraktor kan også jobbe med eventuell skadd muskulatur i området. Etter en ankelforstuing er det 80% sjanse for en ny forstuing på samme ledd innen 2 uker. Det er derfor veldig viktig med øvelser for å skape stabilitet. Dette er enkle øvelser som man kan gjøre hjemme.

 

 

 

Les mer om Håvard her – www.kiropraktoribaerum.no

Kiropraktikk

Migrene

Hver måned er over 30.000 nordmenn borte fra jobb eller skole pga. migrene.

Kiropraktor Toralf Thomassen har skrevet om symptomene og hva slags behandling som er tilgjengelig.

 

Migrene

Migrene skiller seg klart fra andre typer hodepine og kan inndeles i klassisk og vanlig migrene. Klassisk migrene har karakteriske forvarsler før smertene inntreffer som kalles for aura, mens ved vanlig migrene er det ingen aura.

Én av fem får et forvarsel på migreneanfallet i form av en aura. Disse symptomene kan oppstå 30 minutter før hodepinen inntrer:

 

– Prikker, bølger eller blinkende lys foran øynene

– Følelse av at det stikker i hender, armer og ben eller nummenhet

 

 

Symptomer på migrene

Migrene kan oppleves forskjellig fra person til person, men viktigste kjennetegn er at den setter personen helt ute av stand til å utføre vanlige gjøremål i hverdagen. Andre migrenesymptomer kan være:

 

– Intens og dunkende smerte på én side av hodet

– Smerte bak øynene

– Moderate til veldig intense smerter. (Så voldsom at du ikke klarer å gjøre noen ting)

– Smerte som bir verre med normale gjøremål

– Kvalme, oppkast, eller begge deler

– Følsomhet for lys, lyder og noen ganger lukt

 

 

Behandling av migrene

Migrene er et stort og underdiagnostisert problem. Hver måned er over 30.000 nordmenn borte fra jobb eller skole pga. migrene.

Mange pasienter finner stor lindring etter behandling hos kiropraktor for migrene. Med øvelser og enkelte livvstilsråd kan man reduserer anfall av migrene til kun et par i året.

Ved å fjerne leddlåsninger og fjerne triggerpunkter vil man i de fleste tilfeller reduserer migrenen med opptil 50%. Dette gjøres av kiropraktor ved å korrigere leddene i nakke og midtrygg, samt triggerpunktbehandling av affisert muskulatur.

Kiropraktor og fysioterapeut T. Thomassen viser til gode resultater i migrenebehandling og tilbyr også akupunktur og fysioterapi som behandlingsform.

Kiropraktoren er primærkontakt på lik linje med din fastlege. Du trenger derfor ingen henvisning og vil få diagnose stilt av kiropraktoren. Røntgen eller MR undersøkelser vil bli vurdert og henvist til av kiropraktor ved behov. Du kan også bli sykemeldt av din kiropraktor-samt henvist til kirurgi eller annen spesialist hvis nødvendig.

 

 

Les mer om Toralf her – www.kiropraktor-oslo.no

 

 

 

Kiropraktikk, Yoga

Kiropraktikk og yoga har mye til felles…

Håvard Tønnessen - Kiropraktor i Bærum

 

Både yoga og kiropraktikk har gradvis blitt daglige hjelpemidler som mennesker bruker for å holde helse, sinn og kropp i god balanse. Det som er spennende er at kiropraktikk og yoga har mye til felles og at de kan hjelpe hverandre til å oppnå enda bedre resultater når de blir utført sammen. Kiropraktisk behandling har hovedfokus på funksjon. Dette gjelder funksjon av ledd og funksjon av kroppens generelle bevegelser og aktivitet av nervesystemet. Under kommer det noen punkter som forklarer hvordan kiropraktikk kan ha en fin effekt på mennesker som driver aktivt med yoga og som har lyst til å bli bedre eller som sliter med smerter når man trener.

 

Ledd-funksjon:

Kroppen består av ca. 230 ledd. De fleste av leddene består av kapsler og væske, som gjør det mulig å skape bevegelse for de to leddflatene. Når det blir overbelastning på disse leddene vil kapselen rundt leddene stramme seg og musklene rundt leddet vil gå i en form for spasme. En kiropraktor vil undersøke kroppen og finne hvilke ledd som har nedsatt funksjon og gjennom behandling oppnå full funksjon i leddene igjen. Når det er oppnådd normal funksjon i leddet vil man se økt bevegelse, mindre smerter og mindre belastning på leddet og leddene som jobber sammen med leddet som hadde dårlig funksjon. I yoga vil dette si at man kan komme i posisjoner som tidligere var vanskelige eller smertefulle å komme i. Man vil også minske feilbelastning og overbelastning på kompenserende ledd og muskler i området.

 

Nervesystemet:

Kiropraktikk og utdannelsen har stor fokus på nevrologi. Hele kroppen styres av nervesystemet gjennom signaler og reflekser. Hvert ledd i kroppen har sensorer i kapselen rundt leddet som sender signaler til hjernen om hvordan leddet er strukket og i hvilken posisjon det står i. Nedsatt funksjon av ledd fører til at denne refleksen og signalene ikke fungerer på måten det skal. Dette kan igjen føre til feilkompensasjoner og nedsatt stabilitet og balanse. Det samme gjelder også muskler som har en egen muskelfiber som sender signaler til hjernen om hvor «aktiv» muskelen er. For en som driver med yoga er balanse viktig og optimal funksjon av nervesystemet vil føre til økt aktivering av riktig muskulatur og et nervesystem som er klar for de belastningene som kommer under treningen.

 

joachim.yoga.bikram.hotbikramyogahøvik

Optimal funksjon av bekken:

Bekkenet består av to av de viktigste leddene i kroppen. Bekkenet er det viktigste leddet når det kommer til transportering av vekter fra overkropp til underkropp og visa versa. Bekkenleddet er et veldig vanlig ledd til å låse seg og på denne måten få nedsatt bevegelse. Dette kan komme av alt fra daglige overbelastninger, til graviditet og traumer. Innen yoga er bekkenet viktig i å kunne oppnå full fremover- og bakover-bøyinger, samt at god bevegelse i bekkenleddene er viktig for at det ikke skal bli overbelastning og smerter på de nederste skivene i korsryggen. Dette er også ofte det området hvor man får prolaps.

 

Smerter i kroppen:

Det er mange faktorer som kan føre til smerter, samt at det er mange forskjellige strukturer som kan skape smerte. Eksempler på disse er ledd, muskler, nerver, sener og kapsler. Yoga har veldig ofte en smertelindrende effekt både i forhold til bevegelse og styrke. Hvis man ikke kjenner en bedring med yoga eller at smerter blir forverret med yoga er det ofte bare småproblemer som kan rettes for at man ikke lengere kjenner disse plagene.
På den andre siden er yoga en veldig fin form for trening som veldig ofte blir anbefalt av kiropraktorer i Norge og i resten av verden. Yoga har alt man ønsker for å oppnå god funksjon, bevegelse og stabilitet av kroppen, for å ikke glemme en avslappende effekt.

Dette er bare en liten oversikt over mine tanker rundt yoga og kiropraktikk. Det er selvfølgelig mange flere fokusområder fra begge sider, men valgte å legge vekt på det som jeg har erfart gjennom årene som kiropraktor.

Kiropraktor.i.bærum.kiropraktikk

Les mer om Håvard (Kiropraktor i Bærum) her kiropraktoribaerum.no

 

 

 

hotbikramyogahøvik.yoga

Les mer om Joachim (Hot Bikram Yoga) her hotbikramyoga.no

 

Ernæring, Fysioterapi, Kiropraktikk, Trening, Yoga

Bestill en time rett fra nettsiden vår

Nå kan du bestille en time hos våre anbefalte behandlere rett fra nettsiden vår.

Klikk “Bestill time”

 

Yoga & Pilates

https://www.haleandvigor.com/yogaogpilates

 

 

 

Fysioterapi

https://www.haleandvigor.com/fysioterapi

 

 

 

Ernæring

https://www.haleandvigor.com/ernaering

 

 

 

Kiropraktikk

https://www.haleandvigor.com/kiropraktikk

 

Hale&Vigor PNG

Kiropraktikk

Krystallsyke – Enkelt forklart

Man with vertigo. Patient suffering from dizziness.

 

Flere og flere får diagnosen krystallsyke. Men om flere faktisk får krystallsyke nå, enn tidligere, er usikkert. Økt mediedekning, og økt oppmerksomhet fra helsepersonell, gjør sykdommen lettere å oppdage..

Sykdommen oppstår oftest hos damer i alderen 30-70 år. Det er mye diskusjon om hvorfor plagen oppstår, og man vet enda ikke hvorfor noen rammes av sykdommen, mens andre går friske. Krystallsyke blir derfor kalt en Idiopatisk sykdom – ”En sykdom som opptrer spontant uten kjent årsak og uten å ha sammenheng med noen annen kjent tilstand”.

 

Hvordan fungerer balansesystemet?

Man kan gjerne bruke et badekar, krystaller, olje og tre rør når man skal forklare krystallsyken.

I det indre øret har man det som kan beskrives som et lite badekar, med sensorer i bunnen. Karet er fylt med krystaller og olje. Når du beveger deg, beveger oljen og krystallene rundt i badekaret, og sensorene sender signaler til hjernen om hvilken posisjon kroppen/hodet har beveget seg i.

Det er festet tre rør til badekaret. Et rør går fremover, et går til siden og et går bak. Rørene er åpne på toppen og lukket i bunn. Rørene er fylt med samme olje som badekaret, og i bunnen finner vi igjen sensorer. Når man beveger seg fremover, roterer, eller beveger seg bakover, vil oljen flyte over sensoren og det vil bli sendt signaler inn til hjernestammen om hvilke bevegelser som har blitt utført.

Dette er måten balansesystemet fungerer. Og et samarbeid med de andre sansesystemene vil fortelle oss hvordan vi beveger oss, i forhold til gravitasjonen, til en hver tid.

 

Kiropraktor.i.Bærum.krystallsyke.kiropraktikk

Utricle/Saccule=Badekar, Otoconia=Krystaller, Semi-circular canal=Rørene rundt badekaret, Displaced Otoconia=Krystaller på sensorene inne i røret.

 

Hvordan oppstår krystallsyke?

Krystallsyke oppstår når noen av krystallene som hører hjemme i badekaret faller inn i et, eller flere, av rørene. Krystallene vil ved hjelp av bevegelse falle mot bunnen av røret. Sensoren som vanligvis blir trigget av olje, blir nå truffet av både olje og krystaller. Dette vil skape en overstimulans av sensoren. Hjernen vil tolke signalene som at personen beveger seg hurtig i en spesifikk retning. Signalene blir sendt hver gang personen beveger seg i den retningen krystallene treffer sensoren.

Denne overstimulansen av sensoren fører til svimmelhet, fordi signalene ikke samsvarer med de andre signalene som kommer inn til balasnesenterene i hjernestammen. Svimmelheten man opplever blir kalt Vertigo og man føler at verden beveger seg, selv om personen står i ro. Man kan også føle at verden beveger seg i en bestemt retning, som ofte vil samsvare med hvilket rør krystallene har falt inn i.

 

Behandling av krystallsyke

Dette kan man undersøke ved hjelp av spesifikke tester, som i de aller fleste tilfeller vil være positive, dersom pasienten har krystallsyke.

Når man har diagnostisert hvilket rør krystallen har falt inn i, vil behandlingen gå ut på å prøve å få krystallene tilbake i badekaret, hvor der de hører hjemme. Dette gjøres ved bruk av forskjellige teknikker, hvor man beveger hodet rolig i forskjellige posisjoner og på denne måten heller krystallene ut av røret.

Behandlingen er veldig skånsom og de aller fleste vil kjenne en bedring ganske hurtig etter behandlingen. Ved riktig diagnose og tidlig behandling vil man se at krystallsyken går over etter få behandlinger.

 

Kiropraktor.i.bærum.kiropraktikk

Les mer om Håvard – kiropraktoribaerum.no

Kiropraktikk

Plantarfascitt – Bevegelse i foten…

 

Plantarfascitt er en betennelsestilstand i fotsålens seneplate, hvor den fester seg på hælbeinet (calcaneus). Dette er en plage som er vanlig i alt fra idrettsutøvere til pensjonister, men er vanligst i 40 års alderen og oppover.

Plantarfasciitis.kiropraktor.helse.velvære.oslo.norge.jpg

Plantarfascitt

Det er veldig individuelt hva som skaper plagen. Noen kjenner smerten etter perioder med mye ståing, gåing eller løping. Den er også vanlig i idretter som involverer mye hopping. Som regel kan man se en økning i aktiviteten, som fører til overbelastning av senen og senere en startende betennelsesprosess. Man ser også at det er vanligere i overvektige og i de som er i lite fysisk aktivitet.

Utenom overbelastningen på senen har det blitt gjort mye forskning rundt mekanismen rundt hvorfor noen får denne plagen. Noe det har lagt mye fokus på her er bevegelse av foten og også fot-stillingen. Forskning har kommet frem til at hulfot eller plattfot vil øke personens mulighet for å få Plantarfascitt. Forskning har også sett på leddutslag i foten på pasienter med og uten Plantarfascitt. Her fant de at det var vesentlig mindre utslag i leddbevegelse hos pasientene med Plantarfascitt, enn det var i pasienter uten hæl smerter. Dette forsøket ble gjort både stående og liggende.

Dette samsvarer med hva jeg (Kiropraktor Håvard) ofte finner hos pasienter. Man finner som regel nedsatt bevegelse av hælbeinet hos disse pasientene. Hælbeinet er der hele bevegelsen i foten starter når man går. Det er videre fra dette beinet at leddene i resten av foten vil bevege seg for å skape et optimalt bevegelsesmønster i foten. Nedsatt bevegelse her kan derfor føre til ekstra stress og strekk på seneplaten i fotsålen og kan være en av grunnene til at pasienten har utviklet denne plagen. Ved siden av dette er det viktig med god bevegelse i resten av leddene i foten. Les mer om forskningen her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21343689

Effektiv behandling av plantar fasciit består derfor ofte av manipulasjon eller mobilisering av leddene i foten, sammen med bløtvevsbehandling, ergonomi og øvelser. Pasienter som ikke responderer på dette, har forskning vist at Trykkbølgebehandling, sammen med øvelser kan ha en god effekt.

Innen øvelser har man sett en effekt av styrkeøvelser, mot tøyningsøvelser som ble brukt tidligere. Tå-hev med et opprullet håndkle under tærne har blitt bevist som effektivt for plagen. Øvelsen utføres med opp mot 12 repetisjon, hvor man teller tre sekunder opp, holde i to og ned på tre sekunder. Etter noen uker kan denne øvelsen gjøres med vekter eller en tyngre ryggsekk. Les mer om forskningen her: http://www.running-physio.com/pf-new-research/

 

Kiropraktor.i.bærum.kiropraktikk

Les mer om Håvard her – kiropraktoribaerum.no

Kiropraktikk

Ble kvitt akillesmertene etter 19 år

Har du problemer med din achilles?

Har du nettopp fått det, eller hatt det i åresvis? Ta kontakt med oss nå-vi kan hjelpe. Er du en som bruker lang tid på å oppsøke hjelp -vær obs på at problemet ikke forsvinner av seg selv, og kan bli forverret med tiden.

Smerter over lengre tid som ikke går bort er det mange som har, og en del har unødvendig påført seg ekstra plager ved å la ting skure og gå.

Det meste kjente problemområdet i så måte er vår akilleshæl. Begrepet «Akilleshæl» blitt stående som et fast uttrykk for en persons ene eller store svakhet, og det er ikke tilfeldig.

 

Din Helse Bjølsen 4

Plaget i 19 år!

Jeg har selv vært plaget med min achilles i 19 år. Det begynte etter en periode der jeg hadde gått opp noen kg, og trente hardt for å komme i form. Jeg gikk ned 10 % av kroppsvekten på ca 3 uker, og kom i form, men fikk en smerte i venstre akilles. Her jeg sitter nå og skriver, kan jeg fortsatt fornemme smerter i akillesen (men disse er under kontroll nå – og vil du vite hvordan så les videre)

Hva gjorde jeg galt i 19 år.? Mye. Jeg hadde ikke konstant vondt-og da jeg la mine piggsko på hyllen (jeg drev med sprint) ble mye av plagene borte. Men de kom tilbake dersom jeg begynte trene mer, spesielt løping, men også alle typer hopp, ballspill etc etc.

 

Jeg fikk laserbehandling, ultralydbehandling og tverrfriksjonsmassasje av senen. Jeg fikk trykkbølgebehandling, og jeg gjorde “eksentriske treningsøvelser” for min akilles. Men noe av det første jeg gjorde som ung idrettsutøver var også det dummeste: jeg fikk kortisonsprøyte på NIMI Ullevål inn i senen. Det var før et uviktig stevne som jeg løp uten smerter 3 dager senere. Det var 16 mai og det snødde på Lambertseterbanen. Det var tidlig sesong og i disse forholdene vanskelig å løpe bra. Jeg burde fått råd om å vente, men jeg var sulten og klinte til. 17 mai kunne jeg ikke gå, og det kunne jeg ikke resten av sommeren heller. Smertene og skaden ble forverret, og de forsvant ikke-før for 4 år siden.

 

Kombinasjon av behandling:

Jeg skal ikke skrive i detalj hva jeg gjorde for å bli bra. Smertene kommer noen ganger sigende fortsatt, men i motsetning til tidligere har jeg nå kontroll. Jeg har et behandlingsopplegg som gjør at jeg får smertene bort samme dag, og kan trene hva jeg vil etterpå.

Jeg har behandlet en rekke personer med samme resultat , og oppskriften er ikke den samme på hver enkelt. Men, jeg har gjort mine erfaringer om hva som bør gjøres og prøves.

Her kommer noen observasjoner og erfaringer:

Ny type trykkbølgebehandling:

Den ene store behandlingsmetoden som man bør gjennom er trykkbølgebehandling-og for all del-les videre selv om du har prøvd dette. Jeg testet trykkbølge for 10 år siden uten effekt på Klinikk for Alle Majorstuen hos en fysioterapeutkollega. Trykkbølge anno 2004 og anno 2016 er to forskjellige ting. Årsaken er større forståelse for trykkbølger og nye typer apparater med større effekt. Vi har et nytt trykkbølgeapparat på klinikken. Dessuten gis trykkbølgene i kombinasjon med annen behandling:

 

GRASTON

Det andre som vi gjør i kombinasjon, og som var mye av hjelpen for meg er Graston teknikk. Graston er forskjellige redskaper av kirurgisk stål som vi benytter for å “skrape vekk” betennelsen. Når vi kjenner på en vond akilles kan vi kjenne ujevnheter der smerten ofte sitter. Disse skrapes vekk. Du kan lese mer om Grastonbehanding her: Grastonbehandling

 

LEDDMANIPULASJON AV HÆLBENET:

Dette gjør vi for å endre hvordan du belaster fot og legg når du er i aktiviteter som løping/sykling. Denne behandlingen er et særdeles effektivt redskap når den brukes i kombinasjon med annen behandling.

 

PRØVDE RYKE AKILLES MED VILJE!

Eksentriske øvelser- Aldri kirurgi

Har du prøvd behandling mot akilles er det stor sjanse for at du allerede har prøv dette, men vi insisterer på at du går gjennom vårt regime på å gjøre disse øvelsen i kombinasjon med behandlingen vi gjør. Vi har resultatene, og treningen er lett. Øvelsene kommer nederst, men bakgrunnen bak eksentriske øvelser generelt er en interessant anekdote, så den oppsummerer vi raskt her:

På starten av 90 tallet slet ortopeden Håkan Alfredson med en vond achilles, men hans kirurgiske kollegaer nektet ham operasjon-den var ikke røket, kun betent. På den tiden ble akillesproblemer sett utelukkende på som betennelse (noe det svært ofte ikke er) og kirurgi var beste løsningen. Han begynte med eksentrisk trening som var i startfasen på tidlig 90-tall, men fikk forverring, og klarte knapt gå etterpå.

For å få bukt med problemet bestemte han seg derfor for å ta på en ryggsekk og trene så hard med det formål å ryke achilles slik at han fikk en operasjon. Senen røk ikke, derimot ble han smertefri i løpet av noen måneder.

Dette er senere testet ut, og mange blir bra utelukkende av eksentrisk treningsregime.

Det har ikke fungert like bra for alle, inkludert undertegnende, men det hjelper en god del for alle, og er viktig å gjøre uansett.

 

Slik gjør du det:

Stå i en trapp eller skråning og løft deg opp med begge føttene

Slipp deg sakte og kontrollert ned på den siden du har smerter

Dette skal repeteres 3×15 med bøyd kne og 3×15 med rett kne, for å aktivere begge musklene i triceps surae (m. soleus og m. gastrocnemius) som er involvert i achilles.

Gjør dette morgen og kveld, totalt 180 reps per dag. Smertene kan forverres i starten, men hold ut. Følg programmet i 12 uker, og mange vil merke at smertene forsvinner.

Gjør dette i kombinasjon med vår behandling og smertene forsvinner raskere.

Eksentrisk trening har vist seg å øke kollagenproduksjonen, forbedre senestrukturen, minsker nerve og blodkartilvekst i senen , og har derfor vist svært god effekt på både smerte og funksjon. OBS! Som nevnt under punkt 5 går smertene raskere over, men også i flere tilfeller blir det et godt resultat MED behandling som beskrevet tidligere. Det tok meg 19 år å finne ut av nettopp dette, så det trenger ikke du gå igjennom. Ta kontakt med oss nå så hjelper vi deg!

Din Helse BjølsenLes mer om Toralf her – www.kiropraktor-oslo.no