Ernæring

Fremmer høyt inntak av omega 6-fettsyrer betennelse?

 

Solsikkeolje og annen mat med et høyt innhold av omega 6-fettsyrer er beskyldt for å gi økt betennelsestendens. Forskningen har gjentatte ganger vist at det ikke er tilfelle.

For de som vet litt om essensielle fettsyrer er nok forholdet mellom omega 6-fettsyrer og omega 3-fettsyrer et kjent tema. Omega 6-fettsyrer er de «slemme» fettsyrene, mens omega 3-fettsyrer er de «snille», betennelsesdempende fettsyrene, i følge flere (a, b) som har uttalt seg på området.

 

 

Sannsynlig teori

Teorien for at dette skal ha noe å si, har et fornuftig utgangspunkt. Det er et faktum at omega 6-fettsyrer og omega 3-fettsyrer konkurrerer om noen av de samme enzymene, og at enzymene det konkurreres om er nødvendige for å danne sluttprodukter fra disse fettsyrene som har betennelsesfremmende og betennelseshemmende effekter. Imidlertid, med de myriader av kroppens egne reguleringsmekanismer, samt ulike miljøfaktorer som påvirker betennelsesprosesser i kroppen, er det vanskelig «å regne seg» fram til at omega 6-fettsyrer vil gi en netto økning i betennelse, til tross for at sluttproduktene av omega 6-fettsyrer synes å ha flere betennelsesfremmende egenskaper enn omega 3-fettsyrer.(1)

 

 

Betennelsesmålinger støtter ikke hypotesen

Sikrere kunnskap får man fra forsøk der mennesker inntar ulike, kontrollerte mengder av omega 3- og omega 6-fettsyrer over en periode, og betennelsesmålinger gjøres.

En av de siste studiene hvor dette ble gjort, konkluderte svenske forskere med at et høyere inntak av omega-6-fettsyrer, først og fremst fra solsikkeolje, ikke ga noe mindre betennelse eller andre tegn på dårligere helse hos overvektige mennesker enn en annen gruppe som spiste stort sett det samme – bortsett fra at solsikkeoljen var erstattet med smør.(2)

Kanskje er ikke målemetodene som ble brukt i sistnevnte studie eller i andre studier gode nok til å måle alle måter betennelse kan gi seg uttrykk på, men det er uansett vanskelig å se hvorfor hypotesen om at forhøyet omega 6/omega 3-ratio opprettholdes av enkelte, når det i minst 15 randomiserte «foringsstudier» ikke har blitt observert økt betennelse ved et høyt omega 6-inntak.(3)

 

 

Referanser

  1. F A Kuehl Jr and R W Egan, “Prostaglandins, Arachidonic Acid, and Inflammation,” Science (New York, N.Y.) 210, no. 4473 (November 28, 1980): 978–984.
  2. Helena Bjermo et al., “Effects of N−6 PUFAs Compared with SFAs on Liver Fat, Lipoproteins, and Inflammation in Abdominal Obesity: a Randomized Controlled Trial,” The American Journal of Clinical Nutrition 95, no. 5 (May 1, 2012): 1003–1012, doi:10.3945/ajcn.111.030114.
  3. Guy H Johnson and Kevin Fritsche, “Effect of Dietary Linoleic Acid on Markers of Inflammation in Healthy Persons: a Systematic Review of Randomized Controlled Trials,” Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 112, no. 7 (July 2012): 1029–1041, 1041.e1–15, doi:10.1016/j.jand.2012.03.029.

 

 

Les mer om Inge her: https://balderklinikken.no/tjenester/ernaering/

Leave a Reply